Medicinhjulet

Medicinhjulet er et symbol, som de indfødte amerikanere brugte til at træffe vigtige beslutninger og opnå visdom ud fra. Deres ide er, at du er født til en bestemt placering i hjulet. Det er den, som du ser verden ud fra. For at blive klogere på andre mennesker skal du prøve at forstå deres placering i hjulet.

medicinhjulet

Medicinhjulet er et gammelt symbol, der blev brugt af de indfødte amerikanere, der levede på prærien. Det er stadig et meget vigtigt symbol for dem. Ikke mindst hvis det bliver givet sammen med en fjer. Det bliver ofte gjort i forbindelse med, at du har klaret en stor opgave, for eksempel at du har bestået en eksamen.

Hjulet rummer i midten den sten, der er udgangspunktet for alt i verden. Tidligere var det ikke en sten, men da den havde givet alt, hvad den kunne blev den til en sten.

I hjulet er der også de fire verdenshjørner repræsenteret. De bliver typisk vist med hver sin farve, ofte er nord rød, øst gul, syd hvid og vest sort.

Totemdyr hjælper dig gennem livet

Når du bliver født, bliver du født med en bestemt placering i hjulet. Det er den måde, som du anskuer og forstår verden på. I løbet af dit liv handler det om, at du også lærer at forstå  livet ud fra de andre placeringer i hjulet.

Alt efter hvilken placering i hjulet du har og under hvilken måne, du er født, får du også tildelt et totemdyr. Dyret våger over dig og er bestemmende for, hvordan dit liv kommer til at være. Dermed ikke sagt, at du ikke kan skifte totemdyr i løbet af dit liv.

Det er en god ide, at du arbejder for at forbinde dig med dit totemdyr. Det er for eksempel ved, at du har figurer af det, donerer penge til organisationer, der arbejder med dyret, og udfører frivilligt arbejde, der har med dyret at gøre.

Sådan kan du bruge medicinhjulet i din hverdag

Din placering i medicinhjulet er afgjort af, hvornår du er født. Derfor fungerer det på mange måder lige som andre former for astrologi. Du kan få hjælp til en lang række forskellige forhold, for eksempel hvilken partner, der vil være den rigtige for dig, hvor det vil være bedst for dig at bo, hvilket job der er bedst for dig og en række lignende faktorer, der er afgørende for dit liv.

Du kan gå til en person, der har styr på medicinhjulet, og som kan hjælpe dig med at placere dig i hjulet. Du kan dog også selv gøre det, når du sidder med en udførlig tegning over hjulet. Når du har fundet ud af din egen placering, kan du begynde at udforske de andre placeringer i hjulet. Det er med til at gøre dig klogere på andre mennesker. Medicinhjulet er altså en kompleks størrelse, som det kan tage noget tid for dig helt at mestre. Når du gør  det, vil det dog betyde, at du kan opnå en langt større indsigt om både dig selv og om andre mennesker.