Hvis du er udsat for vold i dit parforhold, er det vigtigt at sige fra. Desværre er det ikke helt så let, som det lyder til at være for alle. Udefra kan det virke uforståeligt, at man ikke siger fra over for det, men det kan der faktisk være mange grunde til.

Er man først blevet fanget i, hvad der kaldes voldsspiralen, kan det være svært at komme ud af den. Selvom det er svært, er det vigtigt at gøre et forsøg. Føler man ikke, at man er i stand til at gøre det på egen hånd, skal man søge hjælp.

Hvad er voldsspiralen?

Desværre er der mange kvinder, der er fanget i voldsspiralen. Det er nærmest som en tragt, man falder længere ned i, når man lader volden stå på. Det gør sig gældende, uanset om det er fysisk eller psykisk vold, der er tale om.

Det foregår typisk ved, at volden starter og udvikler sig, men at man som kvinde fortrænger det. På sigt vil dette også føre til en normalisering af volden, og at man selv føler skam og skyldfølelse.

Når man falder længere ned i spiralen, resulterer det også i tab af selvtillid og selvværd. Dette får mange til at trække sig ind i sig selv, hvorfor man bliver isoleret fra andre. Det gør, at man mister sit netværk, og at man til sidst kommer til at stå alene med det.

Forlad din voldelige partner

Hvis du bliver udsat for vold i forholdet, skal du ikke tøve med at forlade din partner. Vold er aldrig okay. Derfor er det heller ikke noget, du skal acceptere, hvis du udsættes for det. Derimod skal du forlade forholdet med det samme.

Desværre er det ikke alle, der har nemt ved at gøre dette. Det kan der være flere grunde til, men ofte skyldes det, at man ikke har andre. Hvis man har trukket sig fra alle andre på grund af det, man har været udsat for, kan det være svært at spørge nogen om hjælp.

Føler du ikke, at du selv er i stand til at forlade din partner, bør du rette henvendelse til et krisecenter. Her kan du få et midlertidigt ophold, hvilket betyder, at du kan forlade din voldelige partner. På krisecentret vil du også få hjælp til at få dit liv på rette kurs, så du kan komme ud og stå på egne ben.