Metakognitiv psykologi såvel som terapi er en af de nyere behandlingsmuligheder, der har skabt fantastiske og livsændrende resultater for folk med eksempelvis angst og depression. Denne terapi er dog ikke diagnosebestemt og kan således anvendes til mange forskellige mentale udfordringer og er dermed ikke bundet op på udelukkende angst eller depression. Ligesom ethvert menneske ikke altid udelukkende har elementer af depression eller angst men nærmere en sammensætning, ja, så fungerer metakognitiv psykologi til flere forskellige former for mentale udfordringer. Men hvad går denne nyere terapiform egentlig ud på, og hvordan kan den hjælpe dig? Dette skal vi kigge nærmere på det i følgende.

Metakognitiv terapi kort fortalt

Kort fortalt så er denne nyere form for terapi vundet frem i både USA og Europa grundet dens effektive virkning på mennesker med mentale udfordringer. Denne terapiform er anderledes fra kognitiv terapi, idet den omhandler og arbejder med måden man tænker om sine tanker og adfærd – deraf ordet ’meta’. I denne form for terapi dykker man altså ikke ned i tidligere udfordringer eller dårlige oplevelser fra fortiden. I stedet arbejder man med måden, man tænker om disse oplevelser og udfordringer. Det har nemlig vist sig, at mange tror, de ikke har kontrol over deres tanker eller adfærdsmønstre. De tror, at tanker har magten over deres adfærd, og at de ikke kan gøre noget for at stoppe disse uhensigtsmæssige mønstre.

I disse tilfælde kan metakognitiv psykologi hjælpe dig med at forstå, hvorledes du selv er herre over, hvor meget eller hvor lidt opmærksomhed du giver uhensigtsmæssige tanker – altså tanker, der udelukkende gør dig i dårligt humør og som ikke bidrager med en positiv ændring eller adfærd. Disse tanker er unødvendige men dukker op hos alle mennesker. Måden man håndterer disse tanker på har vist sig at have en kæmpe effekt på folks livsglæde og generelle motivation.

Tanker behøver ikke at være farlige

Efter et forløb med en metakognitiv psykolog vil du uden tvivl kunne fornemme en fremgang og et nyt mindset, hvor tanker ikke er farlige, men derimod bare er tanker. Tanker er noget, vi alle har, og vi har rigtig mange af dem på én gang. Hvorfor er nogle af dem farlige og andre er ikke? Dette er faktisk noget vi selv bestemmer – enten ubevidst eller bevidst – og dette er en adfærd, vi kan ændre på. En metakognitiv psykolog vil kunne hjælpe dig med at forstå, hvorledes du kan genvinde kontrollen over dine tanker og dermed din adfærd på en hensigtsmæssig måde, der lader dig få livsglæden og den mentale velvære tilbage.