Der findes mange tusinde med misbrugsproblemer i Danmark. Er man først kommet ud i et misbrug af den ene eller anden slags, er det stort set umuligt at klare problemerne selv. Derfor er det bare en god ide at gennemgå et forløb af misbrugsbehandling. Dette er der heldigvis gode muligheder for, og den stigende accept af sygdommen gør hele tiden behandlingsmulighederne bedre.

Afhængighed er en sygdom

Et afhængighedsproblem kan være mange ting. Det kan være forskellige ting, man kan være afhængig af, men afhængighed er en sygdom. Det har WHO fastslået og er nu bredt anerkendt. Det er en kronisk sygdom, som ændrer både hjernens struktur og funktion. Sygdommen manifesterer sig på tre måder. Man får trang til det, man er afhængig af, man taber kontrol over forbruget af det pågældende og der er tale om et vedvarende misbrug over længere perioder. Det er dog muligt at overvinde afhængigheden, men det kan være en lang og kompliceret proces.

Arveligt og dårlig for familien

Forskning tyder på at afhængighed kan være arveligt via generne, og man dermed kan være født disponeret for at udvikle alkoholisme eller anden form for afhængighed.

Et andet stort problem omkring afhængighed er, at hvis en person i en familie er ramt, så påvirker de hele familien på en negativ måde.

En strategi i behandlingen

Det er oplagt at søge ekstern hjælp til at få styr på sin afhængighed. Er man først kommet ud i afhængighed er professionel hjælp det mest oplagte. Med professionel hjælp bliver chancerne for at komme ud af afhængigheden markant bedre. Det gør det, da man via professionel hjælp får lagt en klar strategi for at komme ud af sin problemer. En strategi kan blandt andet består af undervisning, terapi og mulighed for at få dybere indsigt i sygdommen, og hvordan den opfører sig. Man får typisk undervisning i hvad afhængighed gør ved personen, og hvordan man kan arbejde med det.

Ambulant behandling muligt

Det er muligt at få din behandling for afhængighed ambulant. Altså uden at være indlagt på behandlingscenter. Det kan sagtens lade sig gøre at få et godt resultat ud af det. Det er dog også muligt at kombinere det med gruppeterapi og måske personligt terapi. Det vigtigste er at tage udgangspunkt i den enkelte persons behov, og sammensætte et program ud fra dette.

NADA-Akupunktur

En måde at få behandling af sin afhængighed på er at bruge NADA-Akupunktur. NADA er en behandlingsform som kan bruges mod problemer som stress, angst, depression, søvnløshed og altså afhængighed. Ideen er at stimulere belønningssystemet, så der skabes ro i systemet både følelsesmæssigt og fysisk. Det kan være virkeligt være effektiv mod afhængighed.

Også noget til de pårørende

Det er vigtigt at inddrage pårørende i forløbet omkring en behandling af afhængighed. Så det er en god ide med familiesamtaler eller måske et helt forløb for de nærmeste pårørende. Det er nemlig ikke de sværeste at stoppe med sin afhængighed. Det sværeste er at ikke begynde igen. Og i den forbindelse spiller den nærmeste familie oftest en meget stor rolle.