Forandringsledelse er i høj kurs, og dette leder spørgsmålet videre til, hvad forandring egentlig er for en størrelse, og hvordan en leder faciliterer den hos sine medarbejdere. Det er er der skrevet tusindvis af artikler om, og hver leder har også sin uddannelsesmæssige baggrund samt holdning til dette spørgsmål. Ligeledes er en leder altid selv i udvikling, og via kurser og videreuddannelse bliver en leder selv klogere ved at arbejde med sin egen lederudvikling

Forandring er en kompleks størrelse

Det er efterhånden velkendt, at ledelse, subjektivitet, relationer, kontekst, strukturelle forhold samt kommunikation alle er aspekter, der har noget med forandringsledelse at gøre. Således er forandringsledelse ikke kun et spørgsmål om, at lederen kommunikerer en given handling eller adfærdsændring ud til sine medarbejdere. Lederen skal også tage højde for alle de ovennævnte forhold. Her vil vi især komme ind på den systemiske teoris bud på, hvordan ledelse kan anskues. 

Forandringsledelse set i et systemisk perspektiv 

Den systemiske tankegang taler om, at en leder skal se på virkeligheden som et multivers. Med dette menes, at der findes ikke blot en virkelighed men mange. Hvis vi her skal komme med et eksempel, kunne man stille et æble foran sine medarbejdere og lederen og dernæst give dem følgende lille opgave: Beskriv hvad I ser. Umiddelbart virker opgaven såre simpel. Ja, nærmest banal. Men er den det? 

Et æble kan være mange ting 

Det interessante ved denne æble-øvelse er, at resultatet viser den store variation i opfattelser af virkeligheden, som medarbejderne og lederen besidder. En medarbejder vil måske beskrive æblet som ”en rød frugt med en sød smag”, mens en anden medarbejder vil beskrive det som ”en dejlig frugt, som vækker minder til min barndom i mine bedsteforældres have”. Det interessante er også, at mange af dem, der bliver bedt om at beskrive æblet, slet ikke vil nævne ordet ”æble”. Det er relevant viden i et ledelsesperspektiv, når man overvejer den kommunikation, der skal foregå, og som foregår i en afdeling. 

Hvem sagde æble? 

Resultatet med beskrivelsen af æblet viser flere ting. For det første er det vigtigt for lederen at vide, at når lederen kommunikerer noget ud til medarbejderne, opfatter de meddelelsen vidt forskelligt. Lederen skal altså fungere i et multivers af forskellige subjektive opfattelser af lederens kommunikation og den virkelighed, de befinder sig i og navigerer rundt i. For det andet viser æbleøvelsen, at kommunikation er en svær størrelse, fordi dét, det egentlig handler om, måske slet ikke bliver nævnt, fordi mange tager denne størrelse for givet. Derved kan der komme til at mangle nogle klarheder omkring visse opgaver, visioner, missioner, krav, ordrer etc. fra lederens eller medarbejdernes side. 

Forandring fordrer refleksion  

Skal en leder arbejde målrettet med forandringsprocesser blandt medarbejderne eller hos sig selv, er der dermed al mulighed grund til at reflektere over æbleøvelsen. Rigtig god appetit.