Borderline er den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser, som kan opstå i forskellige grader. Hovedårsagen er traumer i barndommen, som følger en op i voksenårene. Heldigvis kan du ved hjælp af terapi finde vejen ud af det indre kaos og i stedet få mere ro og livskvalitet.

Livet med borderline er et liv med flere torne. Det er et liv, der kan være præget af kaos, skam og en indre tomhed. Verdenen føles enten som god eller ond, og følelserne svinger mellem at være meget positive eller meget negative. Det er med andre ord en meget svær og konfliktfyldt tilstand, men der findes heldigvis en vej ud.

Hvorfor får man en borderline personlighedsforstyrrelse?

Borderline er den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser. Du kan have det i forskellige grader, og der kan være flere årsager til, at du udvikler symptomerne.

Den mest udbredte årsag til borderline personlighedsforstyrrelse er traumer i barndommen. Det kan være vedvarende omsorgssvigt fra forældre eller værger, eller det kan være andre traumatiske oplevelser, som for eksempel dødsfald, vold eller seksuelle overgreb.

Generne spiller også ind

Dine gener spiller også en rolle i udviklingen af borderline. Vi er alle forskellige, og nogle er mere sårbare og modtagelige over for negativ indflydelse i barndommen. Samtidig er nogle mindre modtagelige.

Uanset hvad, så er der altid en grund til udviklingen af borderline personlighedsforstyrrelse. Når du oplever svigt fra dine omsorgspersoner, så mærkes det naturligvis på krop og sjæl. Borderline-symptomerne bliver en måde at reagere på den smerte eller skam, der har sat sit aftryk, på.

Hvad er symptomerne på borderline?

Symptomerne varierer fra person til person, men der er en række generelle træk:

  • Tendens til impulsivitet
  • Ustabilt og lunefuldt humør
  • Pludselige vredesudbrud
  • En usikkerhed på egen person
  • Sårbar over for kritik
  • Ustabile, intense relationer

Ud over de ovenstående symptomer så er en tomhedsfølelse også et gennemgående symptom. Mange oplever, at de har svært ved at finde ud af, hvem de er. De kan have svært ved at mærke sig selv, og en indre tomhed bliver en ubehagelig ledsager.

Selvom du oplever nogle af ovenstående symptomer, så betyder det ikke nødvendigvis, at du har en personlighedsforstyrrelse. Vi kan alle opleve situationer, hvor vi er impulsive eller tidspunkter i livet, hvor vi føler os sårbare og usikre på os selv. Der er først tale om et symptom på borderline, når det er i sådan en grad, at det påvirker din evne til at fungere i dagligdagen.

Der findes en vej mod heling

Du tænker måske, at borderline ikke kan behandles, men det kan det heldigvis godt. Det kan være meget konfliktfyldt at leve med borderline, men med den rette hjælp kan du få det bedre.

Behandlingen består typisk af forskellige former for terapi, hvor du får hjælp til at håndtere og løse de udfordringer, du kæmper med. Du får hjælp til at finde en vej ud af de traumer, der ligger til grund for din borderline. Undersøg dine muligheder for et liv med mere ro, nærhed og bedre selvværd findes.

borderline personlighedsforstyrrelse

Læs også guiden til Freuds personlighedsmodel her.